Over KZN

Ontstaan van het keurmerk 

De laatste jaren is de groei van het aantal ziana’s in Nederland behoorlijk toegenomen. Echter is er geen wetgeving of norm in Nederland waaraan de ziana moet voldoen. Vanuit deze gedachte is Keurmerk Ziana Nederland ontstaan, het keurmerk wil de kwaliteitsstandaard binnen de branche borgen door een kwaliteitsnorm vast te stellen. Het keurmerk wil het kaf van het koren scheiden, de ziana’s die het keurmerk dragen voldoen derhalve aan een hoge kwaliteitsstandaard.

Door de grondleggers van Keurmerk Ziana Nederland is in overleg met Keurmerk Nederland en de Raad van Toezicht van het Landelijk Keurmerk Register gewerkt aan de totstandkoming van de norm van Keurmerk Ziana Nederland.

line

Waarde van het keurmerk

Keurmerk Ziana Nederland is een geregistreerd keurmerk in het landelijk keurmerkregister. Dit keurmerk wordt getoetst door Keurmerk Nederland op grond van nauwkeurigheid, neutraliteit en transparantie, zowel inhoudelijk als procesmatig.