Het keurmerk

KZN-logo
Ondernemingen die het Keurmerk Ziana Nederland dragen, voldoen aan de gestelde eisen die tezamen de kwaliteitsstandaard vormen. Deze standaard is ontwikkeld voor ziana’s die zich op de Nederlandse trouwbranche begeven en minimaal een jaar actief zijn in de branche. De ondernemingen in het register van Keurmerk Ziana Nederland worden periodiek gecontroleerd en opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

line

Toegevoegde waarde

De ziana die het keurmerk mag dragen staat open voor zelfreflectie, is up-to-date en voldoet uiteraard aan de hoge kwaliteitseisen die het keurmerk stelt. Zij heeft het recht verdient om daarmee het logo van Keurmerk Ziana Nederland te gebruiken.
Het logo is een symbool dat staat voor kwaliteit, goede service, betrouwbaarheid, hygiëne, vakbekwaamheid en gedrevenheid. De ziana onderscheid zich hierin van anderen.

De toegevoegde waarde voor de ziana is dat zij de mogelijkheid krijgt om een objectieve professional een kijkje te laten nemen in haar onderneming. Zo onderhoudt zij haar kwaliteitsstandaard om groei in het vak te bevorderen.
Verder zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden om de ontwikkeling in de branche te bevorderen.

Risico’s beperken

Het KZN- Keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van de klanten die de ziana in dienst nemen te beperken en de ziana’s kaders te bieden om zo groei te bevorderen. De ziana’s met het keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun dienstverlening waardoor het risico voor de klant wordt beperkt en de ziana wordt ondersteund door middel van zelfreflectie, toetsingen en trainingen.

Op basis van de norm wordt onder meer gecontroleerd op:

  • Identificatie van de onderneming
  • Financiële administratie
  • Transparante Dienstverlening
  • Personeel
  • Hygiëne
  • Uitvoering werkzaamheden

line

Inspecties

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt er in de regel eenmaal per jaar geïnspecteerd. Indien er aanleiding is tot een frequenter inspectiepatroon, kan dit worden uitgebreid tot twee keer per jaar. Ook bestaat de mogelijkheid tot gerichte inspecties als daar aanleiding voor is.

Klachten

Heeft u een klacht over een ziana die het Keurmerk Ziana Nederland draagt? Dan kunt u te allen tijde uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze zal uw klacht beoordelen en afhandelen.

Het e-mailadres hiervoor is klacht@keurmerkziana.nl